www.gutenmorgen.pl Deutsche Version


Język niemiecki - tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas negocjacji handlowych,
narad budowlanych, spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, targów oraz wykładów.

Przy zamówieniu proszę o podanie miejsca, terminu, czasu trwania i rodzaju tłumaczenia.Język niemiecki - tłumaczenia pisemne
  • budownictwo i architektura - dokumentacja projektowa
  • prawo - umowy, dyrektywy, ustawy
  • handel - korespondencja firmowa, oferty handlowe
  • tłumaczenia techniczne - instrukcje obsługi, ekspertyzy, projekty, schematy
  • ekonomia, finanse, rachunkowość - sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne
  • turystyka - foldery, katalogi
  • inne - strony internetowe, zaproszenia, teksty prasowe, etc.

Zapewniam terminowość wykonania oraz poufność wszystkich powierzonych mi materiałów.

Jeżeli zależy Państwu, aby układ tłumaczonego tekstu był identyczny z oryginałem,
proszę o przesłanie materiałów w formacie edytowalnym (np. doc, xls).tłumaczenie konsekutywne -
tłumaczenie mówcy po skończeniu przez niego zdania lub w przerwie wypowiedzi

tłumaczenie symultaniczne -
tłumaczenie w kabinie w trakcie wypowiedzi
telefon: +48 664 478 178
e-mail:
statystyka